Помагало за успешна матура - ЧАСТИ НА РЕЧТА И МОРФЕМИ - КОЕ

Всичко, което може да вземете от старата матура може да намерите тук.
User avatar
sonik_blast
Пристрастен GEEK
Posts: 2336
Joined: 11 Nov 2005, 17:57
Skype: sonik_blast_headoff
Location: София
Contact:

Помагало за успешна матура - ЧАСТИ НА РЕЧТА И МОРФЕМИ - КОЕ

Unread post by sonik_blast »

Може би на пръв поглед ви се струва, че прекрасно ги знаете, но частите на речта и морфемите често могат да ни объркат по време на изпити. Най-изнервящото нещо на тест по български е, когато знаеш правилния отговор, но си провалиш задачата, защото не успееш да се ориентираш примерно кое е наречие и кое е съюз или пък объркаш представка и наставка. Затова ви съветваме да не пропускате тази статия - хвърлете един бърз поглед, преди да продължите с „висшия пилотаж”!

ЧАСТИ НА РЕЧТА:
1. Съществително име ­ назовава предмет.
2. Прилагателно име ­ означава признак на предмет.
3. Местоимение ­ замества име или именно словосъчетание.
4. Числително име ­ назовава число, брой или поредност.
5. Глагол ­ означава действие или състояние, свързано с лице или предмет.
6. Наречие ­ назовава обстоятелствата, при които протича действието.
7. Съюз ­ свързва еднородни части на изречението или различни видове изречения.
8. Предлог ­ изразява смислови отношения в изречението.
9. Частица ­ допълва, уточнява смисъла на изречението.
10. Междуметие ­ изразява чувства, настроения.

МОРФЕМИ:
Морфемата е най-малката смислоразличителна част от думата. За разлика от сричката, тя може и да не съдържа гласна фонема. В зависимост от мястото и значението на морфемите определяме техните видове: корен, представка, наставка, окончание и определителен член, съединителна гласна.

1. Коренът носи основното лексикално значение на думата.
2. Чрез представките и наставките се образуват нови думи (те са словообразувателни морфеми).
3. Чрез окончанието и определителния член се образуват форми на една и съща дума (те са формообразувателни морфеми).
4. Представките се намират винаги пред корена, а наставките непосредствено след него, следвани от окончанието и определителния член.
5. Съединителните гласни -о или -е свързват два корена в състава на сложната дума.
Не е важното къде си, важното е да си там, но да не си сам.
Колкото по-умен ставам, толкова по-тъп изглеждам в очите на другите.
No Fea Sonik Is Hea, YouR End Is Nea!

Post Reply