➥ Как да правим мониторинг на твърдите дискове под линукс Ubuntu

Първо трябва да ги инсталираме:

sudo apt-get install smartmontools

После трябва да проверим дали поддържат смарт

sudo smartctl -i /dev/sda

(Smart support is: ENABLED!)

После трябва да добавим дисковете:

sudo smartctl -s on /dev/sda
sudo smartctl -s on /dev/sdb

Са статистика:

smartctl --all /dev/sdа
smartctl --all /dev/sdb

За по-пригледно може да си я вадите във файл, които после с пико да си го преглеждате:

 smartctl --all /dev/sdb > output.txt