➥ Ubuntu избор на какво да се инсталира в началото

sudo taskssel