➥ INSERT INTO (как да добавим ред в таблица)

Първо влизаме в базата данни
mysql -u root -p

После избираме базата данни
use database;

После може да видим таблиците:
show tables;


[quote]
+-------------------+
| Tables          |
+-------------------+
| post_cat        |
| posts             |
| users             |
+-------------------+


После ако искаме да видим нужните полета в таблицата може да направим следното:
SELECT * FROM table LIMIT 1;

Или може да ползваме командата:
describe tablename;

След което добавяме нужния ни ред с необходимия брой колонки:
insert into tablename (column1, column2, column3) values ("value1", "value2", "value3");