➥ Заключване на криптираните ви дискове при lcok, log off, startup и shutdown

Първото нещо, което трябва да направим е да създадем един нов таск:
(start menu -> all programs -> administrative tools -> task schedulerПосле  избираме Action -> Create taskВ General -> name -> слагаме описание по избор, след това избираме Run whether user is logged in or not и слагаме отметка на Run with highest privileges и примерно конфигурирай за win 8.1След това отиваме в Trigers -> new -> Begin the task -> On workstation lock -> specific user -> вашия акаунтПосле в Actions -> new -> Action -> start a program -> и в browse изберете вашия lock.cmdПримерен lock.cmd където F: е буквата на вашето у-во:

manage-bde -lock F:


За допълнителна сигурност в start -> run -> gpedit.msc в computer configuration -> windows settings -> scripts -> startup/shutdown и user configuration -> windows settings -> scripts -> logon/logoff може да добавите lock.cmdПо този начин си гарантирате винаги когато не сте наоколо у-вата ви да са заключени.