➥ Обръщане на MAC адрес

Както знаем, различните мрежови устройства използват различен запис на MAC адресите. С този скрипт лесно променяме MAC адреса от един вид в друг и по този начин много лесно с copy paste ще намерим търсения от нас mac адрес в даденото мрежово устройство.
#! /bin/bash

#$1 - MAC Address

mac=$1

mac=$( echo $mac | sed 's/[:.-]//g' )
mac=$( echo $mac | sed 's/\(.\{2\}\)/\1:/g' )
mac=$( echo $mac | cut -c1-17)
echo $mac

mac=$( echo $mac | sed 's/[:.-]//g' )
mac=$( echo $mac | sed 's/\(.\{2\}\)/\1-/g' )
mac=$( echo $mac | cut -c1-17)
echo $mac

mac=$( echo $mac | sed 's/[:.-]//g' )
mac=$( echo $mac | sed 's/\(.\{4\}\)/\1-/g' )
mac=$( echo $mac | cut -c1-14)
echo $mac

mac=$( echo $mac | sed 's/[:.-]//g' )
mac=$( echo $mac | sed 's/\(.\{4\}\)/\1./g' )
mac=$( echo $mac | cut -c1-14)
echo $mac


Пример:
./script name 11:22:33:44:55:66

Връща резултат
11-22-33-44-55-66
1122-3344-5566
1122.3344.5566