➥ PHP while loop with every row with a different color

Идеята е много проста, ако се дели на две е един цвят ако не друг.

$i=1; // част от кода за правене на редовете с различен цвят

while($row = mysqli_fetch_assoc($query)){

if($i%2==0) { echo '<tr bgcolor="#FFFFFF">'; } else { echo '<tr bgcolor="#EFF0F1">'; } $i++; // част от кода за правене на редовете с различен цвят

echo '<td>'.$isp.'</td>';
echo '<td>'.$ref.'</td></tr>';

}