➥ Тага <img> и как да го използваме практично

В HTML тага <img> е един от най-значителните. Чрез него вие имате възможността да добавяте картинки във вашата страница. Неговия синтаксис е много прост като също така може да бъде имплементиран чрез css.

синтаксис:
<img src="пътдокартинка/именакартинка.разширение" alt="описание на картинката" />


примерно:
[quote]
<img src="/var/www/html/img/jaba.png" alt="това е жаба" />


Съответно малко за това къде може да бъде поставяна. IMG тага се поставя между <body> и </body>.

<html>
<head>
<title>test page</title>
</head>
<body>
<img src="/var/www/html/img/jaba.png" alt="това е жаба" />
</body>
</html>

Img също така приема css:

<html>
<head>
<title>test page</title>
<style type="text/css">
img{
    max-width: 100%;
    height: auto;
    display: block;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    border: 1px solid #ddd;
    border-radius: 8px;
}
</script>
</head>
<body>
<img src="/var/www/html/img/jaba.png" alt="това е жаба" />
</body>
</html>