➥ Линукс създаване на различни логове и спиране на определени ip адреси от влизането в тях

Заглавието може и да е сложно, но целта е проста. Идеята е да имаме логове от апачето, които да не записват определени адреси като локалния на съврър , да речем офиса ни и т.н т.е да изключим ненужните хора и ненеужната ифнормация от тях и да можем да се съсредоточим над важните неща.

1 вите три реда са адресите, които не искаме да бъдат следение след това са логовете, като env=!dontlog се слага на тези, за които адресите не трябва да се логват. След това рестаритаме апачето.


SetEnvIf Remote_Addr "212\.122\.165\.135" dontlog
SetEnvIf Remote_Addr "85\.91\.141\.229" dontlog
SetEnvIf Remote_Addr "192\.168\.1\.1" dontlog

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
ErrorLog /var/www/html/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
CustomLog /var/www/html/access.log combined env=!dontlog