Selected from Linux Selected from PHP
- Ubuntu 17.10 Install google's mod pagespeed for apache - PHP-Ubuntu-Youtube-dl simple script for converting and downloading youtube video or mp3
- Ubuntu SSH tunnel via proxy - PHP while loop with every row with a different color
- Install GoAccess Apache Log Analyzer Tool on Ubuntu 17.10 - PHP use while loop in function
- SSHFS and map folder with a proxy - PHP List Files And Folders As links
- How to connect to SSH server with a proxy - PHP Extract Text From String
➥ Лудостта на Дон Кихот (план-тезис)
Added by admin on 02-05-2017 and keywords: [ Print Article ]

1.увод-Дон Кихот е главният герой в едноименното произведение на Сервантес. Идалгото е описан като голям почитател на рицарските романи. От тях идва неговата лудост. Дон Кихот преценява света по свой начин. От приключенията на рицарите от романите, впечатлен, той решава да се превърне в славен и прочут рицар в името на своята голяма любов Дулсинея дел Тобосо. Пристрастяването му се превръща в обезумяване, което може да бъде наречено истинска лудост, защото всъщност героят тръгва да осъществява прочетеното от него в романите. Но всъщност написаното в тях е измислица. Лудостта на Дон Кихот е и разумна, защото идеалите на този човек са длагородни. Той се бори срещу несправедливостта, освобождава онеправданите и защитава обидените.
2.Изложение-Но заедно със своя разум Дон Кихот е един напълно побъркан човек.
3.1 рицарските романи
Рицарските романи са главната причина за лудостта на идалгото. Той е толкова силно впечатлен от приключенията на славните рицари от миналото, че решава и той да се прослави, та един ден целия свят да го споменава и уважава. Героята напълно обезумява. Той слага рицарските си одежди и тръгва на път. Рицарските романи напълно размътват мозъка му, така че Дон Кихот, винаги когато някой спомене за рицарството, започва да гледа на света по свой собствен начин. В действителност героят е много добйр и благороден човек, но очакванията му се разминават с действителността. Той си създава един въображаем свят, в който да се справя със злото и да помага на хората , които нуждаещи се от неговата помощ. Това объркване е истинска лудост, но в нея има разум. Целите на Дон Кихот са добри, той се стреми да избави света от всяко зло, а не да му стори зло.
3.2.постъпките на дон Кехана
Дон Кихот тръгва с цел да се бори с великани, да извършва славни постъпки в името на своята Дулсинея. Заговори ли му обаче някой за рицари идалгото напълно полудява. Той започва да вижда в овцете-армии, в проституките-почтени дами, във вятърните мелници-тълпа великани. Но наред с тези луди преценки идалгото освобождава каторжници, защото според него никой няма право да води хора насила там, където те не искат. Още веднъж Дон Кихот доказва своята добра душа и човеколюбие. Въпреки че е напълно обезумял, в някои моменти той мисли трезво и извършва своите постъпки винаги в името на доброто. Тук откривами още едно доказателство, че в лудостта му има малко разум.
3.3.образът на Дон Кихот като странстващ рицар
Външният вид на идалгото е основно доказателство, че той е полудял. На главата си той слага леген,вместо шлем;поради липса на зъбрало си прави свое от картон. Никой нормален човек не би излязъл в такъв вид на улицата. . Вместо охранениея кон на рицаря от романите, идалгото язди своята кранта Росинант, който е много хърбав. По това време в Испания рицарите се срещат само по страниците на романите. Странстващото рицарство е отминало отдавна. Дон Кихот се превръща в странстващ рицар в своя измислен свят. Той го прави, защото иска да помага на хората. Разсъждава трезво, че по света има много зло. В още един момент се наблюдава лудостта на бъдещия странстващ рицар. Той мисли, че сам може да се справи с всяко зло по света. Мисли, че съществуват великани и още странстващи рицари, с които да води дуели за честта на своята дама. Идалгото доказва ,че добратата и справедливастта стоят над всичко.
3.4.разумът в лудостта на Дон Кихот
Дон Кихот е един изключително умен и добър човек. Той мисли, чувства като всеки друг. Разумът на съсухрения идалго се проявява на моменти. Веднъж той взема хановете за великани, а друг път-за ханове, каквито в действителност са. Веднъж говори безмислици, а в следващия момент изказва мъдри думи. Дон Кихот е странна смесица от разум и безумие, от мъдрост и лудост. Действията на идалгото са чисти, безкористни, морално съвършени. Но той е човек, който винаги иска добро и почти винаги, без да иска, създава зло.
4.Заключение - Дон Кихот е най-съвършеното въплъщение на трагичния комизъм, познато от световната литература през цялото й развитие. С многобройните си постъпки той извършва много глупави, но и много разумни неща. Въпреки че е луд, той се бори за честта на човека и своята любов в името на добротата и честността.

@All rights reserved with Copyright Webleit.info 2018 by Sonik_Blast [ Site Map ] [ RSS ] [ YouTube Mp3 Downloader and converter ]