Selected from Linux Selected from PHP
- Ubuntu 17.10 Install google's mod pagespeed for apache - PHP-Ubuntu-Youtube-dl simple script for converting and downloading youtube video or mp3
- Ubuntu SSH tunnel via proxy - PHP while loop with every row with a different color
- Install GoAccess Apache Log Analyzer Tool on Ubuntu 17.10 - PHP use while loop in function
- SSHFS and map folder with a proxy - PHP List Files And Folders As links
- How to connect to SSH server with a proxy - PHP Extract Text From String
➥ Чарлз Робърт Дарвин - Биография
Added by sonik on 02-05-2017 and keywords: [ Print Article ]

Чарлз Дарвин се ражда в семейството на д-р Робърт и Сюзан Дарвин. Като малък започва да събира яйца на птици и раковини на морски животни.

През 1825 г. записва да учи медицина в медицинския факултет на университета в Единбург, Шотландия. Записва се в студентския кръжок по естествознание и по време на работата си в него прави две неголеми открития, свързани с живота на пиявиците като личинки. Докладът му на тази тема в кръжока заинтересува ръководителя на кръжока проф. Грант, който споменава в една от своите публикации за откритията на студента си.

След две години следване Дарвин прекъсва и кандидатства богословие в Кембридж. По това време Дарвин се увлича по ентомологията и ботаниката. Той събира голяма колекция от бръмбари, обитаващи земите около имението на чичо му.
Това увлечение е възнаградено, когато излиза книгата на известния ентомолог Джон Стивънс за британските насекоми. Описвайки няколко редки бръмбара, авторът е казал: "Уловен от Чарлз Дарвин".

В Кембридж се запознава и с проф. Ханслоу (Henslow), който му помага да усвои методиката за събиране и определяне на растенията и животните.

По съвет на професора, след завършването през 1831 г. си Дарвин се занимава с геология и се включва в експедицията на проф. Седжуик в уелските планини през август. През декември 1831 г. със съдействието на проф. Ханслоу е включен като естествоизпитател в екипажа на кораба „Бийгъл“, който заминава на околосветско пътешествие, за да картографира крайбрежията в Южното полукълбо.

След връщането си, Дарвин издава няколко книги, описващи изследванията му по време на пътешествието, и започва работа над теорията за еволюцията. На 1 юни 1858 изнася пред събранието на членовете на Линеевското общество извлечения от своята теория.

На 24 ноември 1859 г. издава книгата "Произход на видовете" в тираж от 1250 екземпляра, който още същия ден е изчерпан.
Теорията, която публикува, е посрещната с противоречиви чувства от учените. Голяма част от тях са възторжени от нея. Не са малко и тези, които я отричат и държат на божествения произход на животните и растенията.

В 1868 Дарвин публикува втория си труд — "Изменения на домашните животни и културните растения" (The Variation of Animals and Plant under Domestification), в който влизат много примери на еволюция на организмите.
Други известни трудове на Дарвин са:
• "Произход на човека и половия подбор" (The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, 1871);
• "Опрашване при орхидеите" (The Fertilization of Orchids, 1862);
• "Изразяване на емоциите при човека и животните" (The Expression of the Emotions in Man and Animals, 1872);

Дарвин публикува още редица трудове по биология. Установява също така и биогенния произход на почвата.
Умира на 73 години в село Дауни, Англия.

@All rights reserved with Copyright Webleit.info 2018 by Sonik_Blast [ Site Map ] [ RSS ] [ YouTube Mp3 Downloader and converter ]