Selected from Linux Selected from PHP
- Ubuntu 17.10 Install google's mod pagespeed for apache - PHP-Ubuntu-Youtube-dl simple script for converting and downloading youtube video or mp3
- Ubuntu SSH tunnel via proxy - PHP while loop with every row with a different color
- Install GoAccess Apache Log Analyzer Tool on Ubuntu 17.10 - PHP use while loop in function
- SSHFS and map folder with a proxy - PHP List Files And Folders As links
- How to connect to SSH server with a proxy - PHP Extract Text From String
➥ Старобългарската книга
Added by sonik on 02-05-2017 and keywords: [ Print Article ]
Един от най-забележителните и велики културни феномени на човечеството е книгата. Със своя дълъг живот и познанието, което ни дава, тя доказва абсолютната необходимост от присъствието си в човешкото битие. Тя, и в частност словото, е единственият начин човек да се доближи до Бог и същевременно да се самоусъвършенства. Словото носи смъсъла на човешкото съществуване.

За нас – днешните хора – словото е даденост, която приемаме с отворени обятия, защото животът ни без него би бил непоносим. Комуникациите, техниката, природата – двигателите на нашето съществуване са основани на това слово. Но дали всеки от нас оценява значимостта на писмеността и книгите? Било време, когато мрак и безпросветност гнетели славянския род. Безсилен бил той да устой на мощта на царе и патриарси, защото не познавал силата на божието слово, нямал свои букви, та книги да изпише, да знае и да помни мъдростта по земята. Защото в книгите има голямо богатство, събрано от векове и който чете книгите, но-богат и по-силен става .

Братята Кирил и Методий и техните следовници посяват най-скъпоценния плод – просвещението. Преди светите братя България била силна, но не била велика. В нея имало доста и то великолепни дворци, но нямало училище. Всички се плашели от меча й, но никой не се плашел от словото й . Със създаването на писмеността , с написването на първите книги сякаш очите й се отварят. Ръката, която по-рано държала само меч, сега посегнала и към перото. До крепостите и оръжейниците изникнали много школи. Ето защо всичко велико в нашата история ( а така е и по света) започва с тях – книгите. И тръгват старобългарските книги по много краища на света да разказват за любознанието и любословието на българина.

Всеки от нас носи късче гордост в себе си , именно заради факта, че ние имаме свой собствен език, но който говорим и пишем. Език, който дори през вековете на византийското владичество и турското робството е крепял държавата на раменете си, предпазвайки я от злочест край.Силата на всички добре установени и развити държави и днес, и в миналото се е дължала точно на това – на словото и книгите. Книгите са изворът, от който черпим информация за миналото и живота на нашите деди, за грешките, допуснати от тях, и съответно за реформите и подобренията, изискани от нас, за да вървим към по-добро и по-добро. Словото изгражда ценностните ни системи и дава възможност на твърде различните хора да общуват помежду си и заедно да градят една империя, основана на просветление и неуязвимост. Книгите ги има и ще продължават да са до нас, за да просветляват душите ни, защото човек изпитва необходимост от тях. Възможността книгата да изчезне, да се изгуби, е само ако човек изгуби своята чувствителност, мечти и идеали....

@All rights reserved with Copyright Webleit.info 2018 by Sonik_Blast [ Site Map ] [ RSS ] [ YouTube Mp3 Downloader and converter ]